Klassebilde fra Kunstakademiet i Oslo 1945-48. Anton - øverst til venstre, Inger nederst til venstre/Art Academy in Oslo. Anton - standing left, Inger - sitting left/Academie d'Art à Oslo - Anton - derrière à gauche, Inger - devant à gauche.